Zaczynamy

Nasze dane kontaktowe

Oddział Łódzki ZLP w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Gdańska 100/102

90-508 Łódź

o.lodz.zlp@wp.pl

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Partnerstwo w projekcie PORUSZ WYOBRAŹNIĘ. ZAGRAJ Z NAMI W KSIĄŻKĘ

Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich był partnerem w projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie: „Porusz wyobraźnię. Zagraj z nami w książkę”. Wniosek został dofinansowany w ramach zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2017.
W projekcie tym brały udział dzieci uczęszczające do szkół w dzielnicy Polesie w wieku do 12 lat. Był to cykl 80 wydarzeń w terminie od kwietnia do października, które pozwoliły uczestnikom zdobyć samodzielność twórczą. Efektem są prace promujące czytelnictwo: filmy, komiksy, animacje, projekty gier, opowiadania. Wszystko z książką w tle. Małgorzata Skwarek-Gałęska przeprowadziła dwanaście warsztatów pod hasłem: Sam piszę.
http://blogi.mbplp.lodz.pl/…/projekt-porusz-wyobraznie-zag…/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/f…/category/warsztaty-literackie/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/…/sam-pisze-warsztaty-tworczego…/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/…/08/07/warsztaty-twrczego-pisa…/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/…/08/21/twrcze-pisanie-warsztaty/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/…/twrcze-pisanie-drugie-warszta…/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/…/sam-pisze-warsztaty-twrczego-…/
http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia17/2017/09/

zajęcia  prowadzone dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie

Uroczyste zakończenie Projektu miało miejsce w Zespole Bibliotek im. J. Augustyniaka. Zaproszenie otrzymały dzieci ze wszystkich szkół biorących udział w warsztatach. W trakcie spotkania pokazano film tworzony przez dzieci a realizowany w różnych bibliotekach przez MOMAKIN. Na wystawie można było obejrzeć prace dzieci z poszczególnych zajęć.

MTS-G

 

Opublikowano Partnerstwo w projektach, współpraca | Dodaj komentarz

„Poszukiwanie” Ryszarda Wasilewskiego

Twórczość Ryszarda Wasilewskiego kojarzyła mi się wcześniej z satyrą i pikantnymi fraszkami, jednak jego ostatni tomik „Poszukiwanie” jest niesłychanie liryczny i osobisty. Książkę otwiera cytat autorstwa Marcela Prousta: „Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odkrywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób”. Twierdzenie to zapewne stanowi spore wyzwanie dla pisarzy i poetów, wciąż poszukują oni bowiem nowych słów, aby opisać świat.

Zatem na co patrzy, spogląda Ryszard Wasilewski? Jakimi obserwacjami dotyczącymi naszego świata i związanymi z nimi emocjami, próbuje się z nami podzielić? Pisze przede wszystkim o człowieku, jego zagubieniu w tej dość drapieżnej rzeczywistości, potrzebie miłości, akceptacji. Poeta wędruje między teraźniejszością a przeszłością, maluje słowem miejskie i leśne pejzaże.

Ryszard Wasilewski od lat zajmuje się literaturą, posiada bogaty dorobek twórczy i na pewno spore doświadczenie życiowe, jednak w wierszu zamykającym ten tom pt.: „Wieczór z poetą” pisze: „opowiadał poeta jak rodzi się wiersz/kiedy łączy ulicę/z wiszącym ogrodem/ i mówił że wie/ iż sam żadnym wierszem/nie przestawi już świata”. Czyli słowa niekiedy są bezradne wobec tego, co się wokół nas dzieje, jednak poeci rodzili się i będą rodzić. Bo przecież ktoś musi zostawić osobiste, prywatne świadectwo z mijającej epoki.

W tym naszym zabieganym świecie często nie zwracamy uwagi na naszych bliskich i ludzi, którzy gdzieś na ulicy nas mijają: „tylko czasem/bezzębny staruszek/wychodzi z zaułków/rozedrganych miast/by podać nam jabłko/z drzewa wiadomości/ w które się wgryzamy/dopiero/gdy toczy je robak”.

Mimo, że zmieniają się czasy, mody, sposoby na życie, wciąż szukamy sensu w tej burej codzienności: „i wciąż chcę znaleźć/choć jedną odpowiedź/nim wejdę w noc/po której nie ma świtu/już ufny jak dziecko”.

Podmiot liryczny przygląda się ludziom, z bliższej lub dalszej perspektywy, próbuje opisać ich emocje: kloszarda, samotnego człowieka na ławce, ludzi z Aleppo. Prawdy szukamy w Google, a nie w drugim i w nas samych. Poezja ta podkreśla nieprzemijającą wartość humanizmu i sama zwraca uwagę na jednostkowość każdego człowieka.

W tych wierszach odnalazłam także bliskie mi  pejzaże sosnowych lasów i rzeki Grabi przepływających przez Kolumnę, a stamtąd wywodzi się i tam obecnie mieszka autor tomiku.

Przez całe życie czegoś, kogoś poszukujemy, miejsca, w którym się zakorzenimy, osób, które nas zrozumieją i pokochają, towarzyszy nam poczucie przemijania rzeczy i ludzi. W jednym z wierszy czytamy: „zacząłem szukać/głębokiej zatoki/ dla ulotnych złudzeń” i lądu „aby wystarczyło na kilka stóp/na pewne oparcie/dla ciągłej nadziei/i wiary w siebie/i ciebie człowieku”.

Czasem szukać nie musimy, a zwyczajnie wracamy wspomnieniami, do miejsc, w których byliśmy szczęśliwi i spokojni o przyszłość, najczęściej jest to dom rodzinny: „ i nigdy nie trzeba/ wybudzać się z lękiem/że młode pędy zdejmą późne mrozy”.

I takie jeszcze podsumowanie tego tomu, dość optymistyczne: „każdej wiosny czuję się jak ślepiec/który nagle odzyskuje wzrok”.  I tego każdemu z czytelników życzę.

 

 

Magdalena Cybulska

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ryszard Wasilewski „U Milscha”

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz

Eliza Segiet płynie Katamaranem

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz

Leszek Lisiecki na pokładzie Katamaranu Literackiego

 

31 marca  godz. 18.00

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Bajgosie i Limerynie” w Nowym Sączu i Zduńskiej Woli

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Enormi Stationis i jego książka Centaurydy

plakat-22-02-2017-bartosz

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz